За нас

Това е официалния сайт на Сдружение с нестопанска цел „Новите Човешки Възможности“. Основна цел на сдружението e да бъде обединително звено между работещите неправителствени организации в страната и ЕС, осъществяващи дейност в различни сфери на обществения живот.
Да разработва и участва в разработването на местни регионални и национални стратегии и програми за развитие на добри практики и иновативни идеи във всички сфери на обществения живот;
Да работи за утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество в политическия, културния и социален живот в страната;
Защита на правата и интересите на членовете пред държавни органи, обществени и стопански организации и други лица чрез своята организационна и административна компетентност;
Информационни кампании в подкрепа на гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво;
Работа в мрежи и застъпнически дейности с участието на неправителствени организации, медии и други заинтересувани страни за подкрепа на развитието на гражданското общество, образованието, науката и култура.
Сдружението е регистрирано в град Стара Загора през месец юли 2015 г. от следните учредители:
Таня Бенедети
Нели Рашкова
Ангел Филипов
Веселина Канатова-Бучкова
Лена Гинева
Светлозар Славов
Иван Николаев
Златомир Желев
Мариян Димитров